Samhällsföreningen Tor

Om Samhällsföreningen

Föreningen har verkat i Torsåker sedan 60-talet. Den bildades med huvudsyftet att få till gatubelysning genom byn, och har sedan dess fortsatt att verka för infrastruktur och gemensamma nyttigheter i Torsåkersbygden.

Vi vill gärna bli fler medlemmar i föreningen!

Det är busenkelt att gå med.

Betala in medlemsavgiften till PlusGirokonto 51 40 26-4.

Årsavgiften är 50 kr per person, 100 kr per familj och 200 kr per företag. Skriv namn, adress och gärna epostadress i meddelandefältet.

Vill du veta vad som är på gång i föreningen? Har du förslag på något föreningen borde ta tag i eller arrangera? Eller vill du bli medlem?

Kontakta Terez Bergfeldt, 070-278 0374 terez.bergfeldt[at]gmail.com eller någon annan i styrelsen.

Styrelsen för Samhällsföreningen TOR

Kiki Bodin, ordinarie ledamot

Malin Stattin, ordinarie ledamot & sekreterare

Mattias Tjernström, ordinarie ledamot & ordförande

Monika Sundström, ordinarie ledamot

Sören Tjernström, ordinarie ledamot & kassör

Terez Bergfeldt, ordinarie ledamot

Suppleanter

Gösta Johansson, suppleant

Kenth Edholm, suppleant

Linda Tjernström, suppleant

Revisorer och revisorssuppleant

Göran Ahlberg, revisor & sammankallande

Monalisa Hamberg, revisor

Inger Börlin, revisorssuppleant

Valberedningen

Ingela Eriksson, sammankallande

Carola Persson

Stationen i Prästmon – Monica Bohman

Verksamhetsberättelser (PDF-filer)