Prästmon förr och nu

Prästmon ligger i Torsåkersbygden i Ådalen, mellan städerna Kramfors och Sollefteå. Det är en naturskön trakt med en spännande historia. I Torsåkers församling bor för närvarande ca: 300 personer.
Torsåker var ett medeltida maktcentrum. Här låg Sveriges nordligaste fogdeborg, Styresholm. Enligt sägnen brändes den ned i samband med Engelbrektsupproret 1434.

Torsåkers vackra medeltidskyrka uppfördes redan i början av 1200-talet.

Ett dystert rekord är att häxprocesserna i Sverige nådde sin kulmen just här år 1675. Efter rättegång om häxeri halshöggs och brändes inte mindre än 71 människor, 65 av dem var kvinnor.

Bygdens dramatiska historia har gett inspiration till flera olika aktiviteter: arkeologiska utgrävningar och kurser, amatörteaterföreställningar som gestaltat både kampen om fogdeborgen Styresholm och häxprocesserna, vandringar i häxornas fotspår med mera. Föreningen Styresholmsspelet är en drivande kraft i detta.

Hola folkhögskola i Prästmon tillhör de äldre folkhögskolorna i Sverige, grundad 1896 av Johan Sandler. Idag, 115 år senare har skolan ca: 200 elever på sina långa kurser varav en del bor på internat. Det är den största arbetsplatsen på orten och betyder även på andra sätt mycket för bygdens fortsatta utveckling.

Hola har en intressant och tidvis dramatisk historia. Skolan var en föregångare när det gällde att vara öppen för alla elever som sökte sig till skolan oavsett deras kön eller sociala ställning. Detta i en tid när detta inte alls var självklart.

Bättre kommunikationer i bygden!

En positiv händelse som gett nya möjligheter för Prästmon inför framtiden är starten av tågtrafiken på Botniabanan och Ådalsbanan hösten 2012. Botniabanan ansluter till Ådalsbanan vid Höga Kusten Airport, 4 km från Prästmon. Där finns en nyanlagd hållplats – Västeraspby / Höga Kusten Airport.

Det finns stora förhoppningar på att de förbättrade kommunikationerna ska bidra till utvecklingen av vår bygd. Det blir lättare att t ex pendla till och från jobb och studier, vilket gör det mer attraktivt att bo, arbeta och studera här. Det finns plats för fler människor i alla åldrar här!

För information om lediga bostäder, kolla HÄR.