Info om projektet

banner

OBS! Bredbandsprojektet är nu slutfört. Nu är det bara att betala kalaset och surfa vidare i det stora nätet!
Vi som skött om logistiken mot intressenterna och fixat och donat i största allmänhet vill nu tacka för oss och önska en bra upplevelse av såväl data, tele som TV!

 

Ett gyllene tillfälle har kommit till Torsåker. Ta chansen och anslut dig till framtidens kommunikationsmedel!

Med bidrag från ett EU-projekt kommer slingor med fiberkabel grävas ned under 2014. Därmed får företagare och enskilda fastighetsägare i Torsåkerbygden äntligen tillgång till en högkvalitativ bredbandsuppkoppling för Internet, telefoni och television.

Kramfors kommun står som ägare till projektet, och för att fibern ska komma så många som möjligt till del så behöver vi veta var alla intressenter finns.

Det här är en unik chans för oss landsbygdsbor och sommargäster. Torsåker har redan idag ett unikt läge, med möjligheten att resa med både buss, tåg och flyg. Tillgång till bredband gör att bygden blir ännu attraktivare att bo och verka i. Det är en prisvärd investering för framtiden, som ökar värdet på, och intresset för, din fastighet och företag. Den nuvarande internetanslutningen i Prästmonområdet via telenätet är inget alternativ för framtiden. Det fasta telenätet har begränsad kapacitet för internet och är också på väg att läggas ned i stor omfattning på landsbygden.

Du kan följa projektets framskridande via denna hemsida och Facebook-sidan Bredband i Torsåker, samt kommunnät.se.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Arbetsgruppen för bredband inom Samhällsföreningen TOR

Torsten Berglund  Göran Ahlberg
Kiki Bodin  Björn Garefelt