Frågor och Svar

Några frågor och svar:

* Vilken tidplan gäller?
– Sista datum för entreprenörer att inkomma med anbud är 27 mars. Så snart som möjligt därefter kommer själva grävarbetet att sätta igång. Under maj månad skrivs kontrakt med markägare som berörs av grävningar och med dem som beställt fiberanslutning. Senast den 15 september skall ALL grävning, fiberblåsning och svetsning vara klar.
* Var kommer det att grävas för fibern?
– Helt klart blir det inte förrän entreprenören har gjort detaljprojektering. All grävning kommer att vara i vägkant. Preliminära kartor kommer att visas på bredbandsmötet den 6 april.
* Vad kostar en anslutning?
– Det kostar 5 000:- plus moms (=6 250:-) att få in fibern i huset till en terminalpunkt (dosa på väggen). Det som inte ingår är grävningen från tomtgräns till hus. Detta ingår tyvärr inte i de medel vi blivit tilldelade. Nu behöver detta inte bli så kostsamt, fibern behöver bara ett litet dike som inte behöver ligga djupare än att man kan gräva det med en vanlig spade. D.v.s. cirka 30-40 cm ner.

* Kan man ansluta sig i efterhand?
– Det låga priset gäller bara nu i samband med projektet. Senare kommer verklig kostnad för anslutning att gälla.

* Blir det någon årlig kostnad?
– Nej, utöver anslutningsavgiften så är framtida kostnader enbart för själva leveransen av data- TV- och telefontjänsterna. Det innebär att det går bra att ansluta sig nu, till det enastående låga priset, utan att nu köpa några tjänster.
* Kan man sedan välja fritt när det gäller leverantör av data, TV och teleoperatör?
– Dessa operatörer kommer initialt att vara servicegivare:
Alltele: www.alltele.se/bredband
T3: www.t3.se/privat/bredband
Bredband2: www.bredband2.com/privat/bredband
Det är ingen större skillnad mellan de olika leverantörernas priser. När det gäller data ligger det på ca 300:-/mån för 100/100 Mb, 250:-/mån för 10/10 Mb.

Se mer på kommunnät.se