Föreningar

 

Kyrkan

Gunn Samuelsson

Mats Westin

gunnivik[at]hotmail.com

westin.mats[at]kramnet.se

Vita bandet

Gunn Samuelsson

gunnivik[at]hotmail.com

Hembygdsföreningen

Ulla Olsson

Mats Westin

Gun Lamell

peder.anagrius[at]kramnet.se

westin.mats[at]kramnet.se

Samhällsföreningen Tor

Terez Bergfeldt

terez.bergfeldt[at]gmail.com

Föreningen Styresholmsspelet

Göran Ahlberg 

070-333 0730

Vävstugan

Berit Öberg

0767-765 251

 

Felaktigheter rapporteras till terez.bergfeldt[at]gmail.com