Föreningar

Kyrkan

Mats Westin

westin.mats[at]kramnet.se

Vita bandet

Gunn Samuelsson

gunnivik[at]hotmail.com

Hembygdsföreningen

Ulla Olsson

Mats Westin

Gun Lamell

westin.mats[at]kramnet.se

Samhällsföreningen Tor

Terez Bergfeldt

terez.bergfeldt[at]gmail.com

Föreningen Styresholmsspelet

Vävstugan

Berit Öberg

0767-765 251

Felaktigheter rapporteras till terez.bergfeldt[at]gmail.com