Samhällsföreningen Tor

Kallelse till årsmöte 2016 –  Samhällsföreningen Tor

Alla hälsas hjärtligt välkomna till Tors årsmöte den 24 april kl 19:00. Plats är Församlingshemmet.

Stationen i Prästmon - Monica Bohman

Vi vill gärna bli fler medlemmar i föreningen!

Det är busenkelt att gå med: Betala in medlemsavgiften till PG-konto 51 40 26-4. Årsavgiften är 50 kr / person, 100 kr / familj, och 200 kr / företag. Skriv namn, adress och gärna epostadress i meddelandefältet.

Årsmötesdagordning:

  • Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och justerare för årsmötet.
  • Styrelsens berättelse.
  • Revisorernas berättelse.
  • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  • Val av ordförande och kassör.
  • Val av övriga styrelsemedlemmar och tre suppleanter.
  • Val av två revisorer och en revisorsuppleant.
  • Övriga ärenden

Om Samhällsföreningen

Föreningen har verkat i Torsåker sedan 60-talet. Den bildades med huvudsyftet att få till gatubelysning genom byn, och har sedan dess fortsatt att verka för infrastruktur och gemensamma nyttigheter i Torsåkersbygden.

Vill du veta vad som är på gång i föreningen? Har du förslag på något föreningen borde ta tag i eller arrangera? Eller vill du bli medlem? Kontakta Terez Bergfeldt, 070-278 0374 eller terez.bergfeldt[at]gmail.com

Verksamhetsberättelser (PDF-filer)